Zázrak moderní techniky

Septiky jsou polypropylenové nádrže složené z několika komor, ve kterých dochází biologickému a mechanickému předčišťování odpadní a splaškové vody. Ta následně odtéká do půdy trativodem. Je nutnou pravidelně odkalovat a kontrolovat, minimálně jednou ročně.
Ponechává se zde pouze určité množství kalu pro naočkování, aby správně fungovala mechanická i biologická filtrace pomocí mikroorganismů. Proseptiky také existuje očkovací přípravek, místo ponechaného kalu. Kal ze septiků se využije pro čistírny s biologickým čištěním odpadních vod, nebo ke kompostování.

Vstup do septiku

Předtím, než vstoupíme do septiku, je nutno zajistit si jištění, vhodné ochranné pomůcky, odvětrání a odčerpání. Poté se mohou septiky kontrolovat. Samozřejmostí je dodržení hygienických předpisů.