Představme si základní řešení

V zásadě jsou koncepce dvě, či tři. Buď je schránka tzv. průchozí, tedy z jedné strany je vhazovací otvor, z opačné strany se pošta vybírá, nebo je vhazovací otvor přímo ve dvířkách, kterými se pošta vybírá. Třetí možnost je častá hlavně v anglosaských zemích, v Americe, Británii apod. Jsou to ty z filmů známé „mail tube“, kde se schránka otevírá z boku dvířky, pošta se vsune, dvířka zavřou a týmiž se pošta i vybírá. Tuzemskou obdobou byly jeden čas velmi oblíbené „tubusy“ ze silničních plastových patníků, kam se pošta vsunula a kde dvířka zcela chyběla.

Činžáková řešení

Dříve bylo zvykem zejména v nájemních domech, ale často i v městských domech bez předzahrádek, se vstupem přímo z chodníku užívat tzv. poštovní vhozy. Byla to vpodstatě škvíra, podlouhlý otvor ve dveřích, krytý zvenku, či zevnitř proti nahlížení do bytu, kterým se pošta prostě prostrčila a za dveřmi pak většinou padla na podlahu. I tato řešení poštovních schránek jsou v nabídce a lze je řešit originálními vhozy přímo na míru.