PR články

PR články jsou informativní a reklamní texty, které pojednávají o firmě, službě, produktu nebo značce. Musí obsahovat správná klíčová slova a v dobrém pořadí. Především v nich musí být zpětné odkazy na váš web.
Pr články jsou vlastně takovou drobnou reklamou, ze které vedou přímé relevantní tematické zpětné odkazy na propagované stránky. Umísťují se na různé k tomu určené weby, a to zdarma či za poplatek. Jedná se o PR servery a PR katalogy. Umísti články lze i na různé tematicky podobné stránky, blogy, či do internetových magazínů.

Umístění na internet

PR články by především měly být umístěny na takové stránky, které mají na internetu jistou váhu, a co nejvyšší rank. Jen tak si je přečtou správní čtenáři, a zvýšíte si pozici u vyhledávačů.