Jako administrátor můžete přistupovat odkudkoliv

Pokud jste správcem či administrátorem firemní sítě, pak jistě máte zkušenosti s tím, že k jednotlivým zařízením v síti můžete často přistupovat odkudkoliv z této sítě. Na podobném principu funguje také dedikovaný server, avšak k tomuto zařízení můžete přistupovat skutečně odkudkoliv a k přístupu můžete využít jakékoliv zařízení, nejenom osobní počítač nebo notebook.

Již nebudete vázáni na lokalitu či zařízení

Dedikovaný server Vám umožní správu tohoto hardware zařízení, které však bude umístěno mimo Vaši firmu, a to konkrétně v některém z našich datových center. Vám tudíž odpadá starost o jeho fyzické fungování a věnujete se pouze správě tohoto Vámi pronajatého zařízení. Přístup je zajištěn takzvaně „na dálku“ s tím, že můžete využívat i techniku, jako je mobilní telefon nebo tablet. Připojovat se můžete jak z tuzemska, tak i ze zahraničí.